Profil

Mit navn er Jannie Poulsen. Jeg er 45 år gammel og uddannet psykolog ved Aarhus Universitet i 2005.

Jeg er autoriseret ved Psykolognævnet i 2007.

Jeg har mange års erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, og jeg har stort kendskab til de udfordringer børn, unge og familier står i.  Jeg har et særligt kendskab til udredning og behandling af ADHD, ADD, autisme, angst, depression og OCD, og er vant til at give vejledning, psykoedukation og behandling til børn og unge med psykiske vanskeligheder samt deres forældre og pårørende.

Jeg er godkendt specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi med børn og unge.

Jeg er godkendt supervisor og tilbyder supervision til psykologer eks. på vej til autorisation eller specialist uddannelse i klinisk børnepsykologi eller psykoterapi med børn og unge.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder ud fra de gældende retningslinjer. Som psykolog har jeg naturligvis tavshedspligt jf. Psykologloven og Etiske Regler for Nordiske Psykologer.

 

Læs mere her

Børnepsykolog Jannie Poulsen

Specialist i klinisk børne- og unge psykologi

Som specialist i klinisk børne- og ungepsykologi har jeg en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for børne- og ungeområdet. Jeg har bred viden om den normale udvikling hos børn og unge for at kunne opspore psykopatologisk udvikling. Jeg har kompetencer til at foretage psykologisk udredning af børn og unge med bl.a. udviklingsforstyrrelser, og jeg er i stand til at planlægge den rette intervention. 

Specialist i psykoterapi med børn og unge

Som specialist i psykoterapi med børn og unge er jeg uddannet indenfor både kognitiv adfærdsterapi (KAT) og psykodynamisk terapi. Det gør det muligt for mig, at tilpasse den terapeutiske metode, så det passer til det enkelte barn/unge. 

“Jeg har mange års erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, og jeg har stort kendskab til de udfordringer børn, unge og familier står i.”

Autoriseret psykolog

Jeg er er autoriseret ved psykolognævnet i 2007. Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision. Uddannelsen er godkendt af Psykolognævnet, der hører under Socialministeriet.

Specialist i børn og unge

Som specialist i klinisk børne og unge psykologi og psykoterapi med børn og unge har jeg bred teoretisk og forskningsbaseret viden om børn og unge.

Bred børne og ungdomspsykiatrisk erfaring

Jeg har 18 års erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvor jeg har varetaget flere forskellige funktioner og deltaget i projekter om bl.a. skolevægring. På baggrund heraf har jeg et særligt kendskab til udredning og behandling af børn og unge med psykiske udfordringer.

Erfaren terapeut

Gennem uddannelser og praksis har jeg opøvet terapeutiske kompetencer, og kan tilpasse den terapeutiske metode, så det passer til det enkelte barn/unge.