Terapi

Børn og unge kan stå over for vanskeligheder eller komme i mistrivsel, hvor det kan være nødvendigt at søge hjælp og professionel behandling hos en psykolog.

Det kan være, der er sket noget uventet i barnet eller den unge liv, som er svært at håndtere, eller de kan i en længere periode have oplevet sig belastet og i mistrivsel. Nogle reagerer med tristhed eller ængstelighed, hvor andre trækker sig fra venner og familie, og det kan blive svært at gå i skole.

Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling af børn og unge. Det terapeutiske forløb tilpasses det enkelte barn. Jeg er uddannet inden for kognitiv adfærdsterapi (KAT) og psykodynamisk terapi. Det gør det muligt for mig at tilpasse den terapeutiske metode, så det passer til det enkelte barn/unge, der opsøger hjælp.

Farveblyanter og forskellige ting på et bord

Terapeutisk forløb

Terapeutiske forløb kan være af både kortere eller længere varighed alt efter jeres behov og ønsker. 

Hvert forløb indledes med en indledende samtale, hvor vi taler om hvorfor I har henvendt jer, og hvad fokus for behandlingen skal være. Her kan I også medbringe evt. tidligere sagsakter.

Alt afhængig af problemstilling forelægges en plan for det videre forløb.

Børnepsykolog tegner mens barn kigger på

Mål for terapien

Terapeutisk behandling har til formål at hjælpe og støtte barnet eller den unge til at opnå konkrete mål og udfordre adfærd, som hæmmer dem i hverdagen. Terapien sigter mod at støtte barnet eller den unge i at håndtere og forstå deres følelser, tanker og handlinger på en sund måde.

Terapien kan være rettet mod at reducere angstsymptomer, forbedre sociale færdigheder eller øge selvværdet. 

Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling indenfor flg. områder:

  • Tristhed
  • Ængstelse/angst
  • Selvværdsproblemer
  • Trivselsproblemer
  • Skolevægring
  • Belastningsreaktioner
  • Tvangslidelser  

Inddragelse af forældre

Når det omhandler terapi med børn, har forældrene en afgørende betydning. 

Terapien foregår i tæt samarbejde og med involvering af forældrene som primære omsorgspersoner.

Omfanget aftales i de enkelte forløb – nogle gange er forældrene med til hele sessionen, andre gange kun til start og slut. 

Person holder en smiley i sin hånd