Vejledning til forældre

Når et barn mistrives, påvirkes hele familien ofte. Jeg tilbyder forældrevejledning, hvor vi arbejder sammen om at identificere og tackle de udfordringer, I står overfor. Vi fokuserer på at give jer indsigt og forståelse for jeres barn. Vi taler om, hvordan I forældre gennem den gode kommunikation kan skabe et understøttende miljø for barnets/den unges udvikling og trivsel.

Det kan være forældrevejledning til forældre med børn med ADHD og autisme. Jeg kan være med til at give jer en større forståelse af barnets/den unges udfordringer, hvilke forhold der fastholder og forstærker udfordringerne, og hvordan det spiller ind i jeres familie, så I vejledes og støttes til at tilrettelægge hverdagen bedst mulig ud fra denne forståelse.  

Udklip af personer holdt op mod himlen

Psykoedukation

Psykoedukation er undervisning til forældre eller netværk, hvor I lærer mere om barnets/den unges udfordringer, og hvordan en diagnose kan påvirket barnets/den unges og familiens liv. 

Jeg kan hjælpe jer med at forstå betydningen af en diagnose, og hvordan I lever med den i hverdagen. Psykoedukation indeholder både undervisning og samtale om hvad eks. ADHD eller autisme er, og hvordan det kommer til udtryk for jeres barn/unge. Sammen taler vi om, hvilken støtte og hvilke strategier, der er hensigtsmæssige for barnet/den unge.

Psykoedukation kan gives til barnet/den unge, jer forældre, til familien samlet eller til netværk og skole.

Psykolog Jannie Poulsen

Vejledning efter endt udredning

Efter et udredningsforløb tilbydes et individuelt tilrettelagt vejledningsforløb, hvor vi samarbejder om at omsætte undersøgelsens resultater og anbefalinger i praksis. 

Det er muligt at deltage i netværksmøder, hvor vi også drøfter, hvilke behov barnet/den unge har i sin hverdag.