Børne og unge psykolog
Jannie Poulsen 

Pil
Børnepsykolog Jannie Poulsen

Specialiseret udredning og behandling af børn og unge

Velkommen til min klinik.

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagt udredning og behandling af børn og unge og deres familier. Forløbene planlægges ud fra det enkelte barns eller unges behov i samarbejde med jer forældre med fokus på ro, tillid og professionalisme. 

Via en grundig udredning og en fælles indsats, kan vi i langt de fleste tilfælde støtte barnet og den unge tilbage i en god trivsel og en sund udvikling.

Det kan være udredning og behandling af

  • Angst/ængstelse
  • Depression/tristhed
  • ADHD
  • ADD
  • Autisme


Som en del af Den Børnepsykiatriske Klinik tilbyder jeg i samarbejde med børne- og ungdomspsykiater Tine Vesterby diagnostisk afklaring og psykiatrisk udredning af børn og unge.

Jeg tilbyder terapeutisk behandling til børn og unge samt vejledning og psykoedukation til forældre og netværk.

Som børne og unge psykolog tilbyder jeg

Børne og ungdomspsykiatrisk udredning

Jeg tilbyder børne og ungdomspsykiatrisk udredning af de fleste børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

Terapi

Det terapeutiske forløb tilpasses det enkelte barn/unge, og kan omhandle trivselsproblemer, belastningsreaktioner, skolevægring, ængstelse, tristhed eller selvværdsproblemer.

Psykologisk undersøgelse

Gennem en psykologisk undersøgelse belyses barnets/den unges kompetencer, behov og mulige udfordringer for præcist at kunne tilrettelægge intervention og behandling.

Vejledning til forældre

Gennem psykoedukation og vejledning samarbejder vi om at identificere og tackle de udfordringer I står overfor som forældre. Vi er sammen nysgerrige på, hvad der ligger bag, og kan være årsag til barnets/den unges adfærd.

Som børne og unge psykolog ved jeg, det er vigtigt at sikre en tidlig indsats og støtte til børn og unge, der har det svært, for at undgå mistrivsel og en uhensigts­mæssig udvikling.

Mistrivsel eller mistanke om grund­læggende vanske­ligheder

Børn og unge kan stå over for vanskeligheder eller komme i mistrivsel, hvor det kan være nødvendigt at søge hjælp og professionel behandling hos en psykolog. Det kan være, der er sket noget uventet i barnets eller den unges liv, som er svært at håndtere, eller de kan i en længere periode have oplevet sig belastet og i mistrivsel. Nogle reagerer med tristhed eller ængstelighed, hvor andre trækker sig fra venner og familie, og det kan blive svært at gå i skole. 

Hvis et barn eller ung i en længere periode har været i mistrivsel kan det skyldes mere grundlæggende udfordringer hos barnet/den unge, som kan afdækkes via en grundig børne- og ungdomspsykiatrisk udredning.

Børnepsykolog Jannie Poulsen i samtale med barn og forældre